Company policies

CSR

På TEE JAYS lägger vi stor vikt vid vårt sociala ansvar, det är en viktig del av vår verksamhet.

 

CSR CATALOGUE

CODE OF CONDUCT

OEKO-TEX CERTIFICATE

Miljöförhållanden

TEE JAYS kräver att alla leverantörer följer miljöriktiga produktionsförhållande. TEE JAYS insistera på användningen av azofree färgämnen.

 

 

Øko-Tex
Öko-Tex sätter TEE JAYS fokus på hälsa och ansvars skyldighet. Öko-Tex är en certifiering som garanterar att produkten inte innehåller skadliga ämnen. Metervaran är bland annat testad för rester av bekämpningsmedel och utsläpp av tungmetaller. tyget måste också ha PH värde nära vår egen hud.

REACH
TEE JAYS uppmanar alla leverantörer att ha produktion i enlighet med REACH (registrering, värdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och säkerställa att inga skadliga kemikalier används i TEE JAYS kläder.

Vi tillåter inte våra leverantörer att använda någon form av tvångsarbete och kräver att de i övrigt följer gällande internationella regler som förbjuder barnarbete.Vi kräver att våra leverantörer följer gällande arbetslagstiftning om hälsa, säkerhet, arbetstider, löner, disciplinära förfaranden och trakasserier.

 

 

TEE JAYS är medlem i Amfori som är en affärsdriven organisation som strävar efter att förbättra arbetsförhållandena i fabriker runt om i världen. Samarbete med Amfori hjälper oss att säkerställa att de leverantörer vi arbetar med följer internationella sociala och miljömässiga standarder i enlighet med:

ILO Conventions
United Nations' (UN) Universal Declaration of Human Rights
The UN's Conventions on children's rights and the elimination of all forms of discrimination against women
The UN Global Compact and the OECD Guidelines for
Multinational Enterprises

Vi använder cookies på vår hemsida för att optimera din användarupplevelse och föra statistik över användandet av sidan. Läs mer.

TEE JAYS A/S

Lansen 16

DK-9230 Svenstrup

Telefon: +45 98176777

info@teejays.dk

Good news

Sign up

Nyhedsbrev

Come join

our universe

FacebookInstagramLinkedIn