persondatapolitikHos Tee Jays Clothing prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik
fastlægger klare retningslinjer for Tee Jays Clothing måde at behandle dine personoplysninger på. I det
følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside. Persondatapolitikken kan ændres uden varsel, og den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.


dataansvarlig og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:
Tee Jays A/S
Lansen 16, 9230 Svenstrup J
CVR-nr: 87107914
Info@teejaysclothing.dk


indsamling af personoplysninger, formål og retsgrundlag for behandling

Når du benytter vores hjemmeside og/eller tjenester sker der indsamling af personlige oplysninger om
dig. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din
privatadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, oplysninger om et online køb
og om din navigation på hjemmesiden.

Indsamling samt formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af
nedenstående tilfælde:

- Når du køber varer online på teejaysclothing.com. Formålet med indsamlingen er gennemførelse
af din ordre i vores webshop, samt overholdelse af øvrig lovgivning, f.eks. bogføring og
regnskab, og retsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og c.

- Når du tilmelder dig Tee Jays Clothing nyhedsbrev. Formålet med indsamlingen er at sende
dig nyheder, og retsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

- Når du opretter en kundekonto. Formålet med indsamlingen er at kunne administrere dit
medlemskab og give dig de fordele, der følger af medlemskabet, jf. persondataforordningens
artikel 6, stk. 1, litra b eller f.

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale
kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

Tee Jays Clothing fører statistik over, hvilke områder af websitet vores brugere besøger samt hvilke
produkter, der er brugernes foretrukne. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de
indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af websitet. Denne information bruges til at
forbedre hjemmesiden. Vi bruger derimod data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan
vores brugere som en samlet gruppe anvender teejaysclothing.com, og forsøger på denne baggrund at
gøre websiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på Internettet, når du forlader
vores site. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet
gruppe, fortrækker. Denne information bruges også til at forbedre websitet. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugers brug og navigation på vores webside. Og vi sælger eller videregiver ikke dine købsinformationer til tredjepart.


videregivelse til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Oplysninger til brug for vareleverance videregives dog til det af Tee Jays Clothing anvendte fragtfirma.
Det kan endvidere under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.
I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.


overladelse til databehandler

Dine personoplysninger overlades til Tee Jays Clothing samarbejdspartnere, som leverer ydelser på Tee Jays Clothing vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Tee Jays Clothing vegne og i overensstemmelse med Tee Jays Clothing instruks.


overførsel til tredjelande

Dine personoplysninger overføres til Mailchimp. Der er truffet fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
Du kan få kopi heraf eller se nærmere herom på følgende link: https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/.


sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af
et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

- Din købshistorik vil blive gemt i op til 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvor købet er gennemført.
Regnskabsmateriale gemmes i 5 år fra udløbet af det kalenderår, hvor købet er gennemført.

- Ved framelding af nyhedsbreve vil du straks blive afmeldt, men dokumentation for oprindelig
afgivet samtykke gemmes i 2 år.

- Dit medlemskab af vores kundeklub slettes, hvis du ikke har benyttet log ind her til i mere end
1 år eller slettes straks, hvis du framelder dig vores kundeklub. Dokumentation for oprindelig
afgivet samtykke gemmes i 2 år.


sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til
vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.


dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

- Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.

- Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

- I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.

- Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du
har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset
fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

- Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

- Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig
til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som
du finder på www.datatilsynet.dk.


tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette
dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på info@teejaysclothing.dk eller klikke afmeld i nyhedsbrev.


links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.


ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om
dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til
ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på info@teejaysclothing.dk.


klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 0 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet. Se kontaktinformationer på www.datatilsynet.dk.


Dato: 09.04.2021